Posts Tagged ‘Opinie klientów na temat Biura’

Opinie klientów na temat Biura

Listopad 20, 2012

Rozwój Biura Obrachunkowego na rynku zależy w głównej mierze od opinii klientów o usługach biura. Zadowolenie klientów jest najlepszym wyznacznikiem poprawności działania biura. Aby sprawdzić jakość realizacji zadań firmy oraz przygotowanie firmy do prowadzonej działalności przeprowadzono dwie ankiety.

Ankieta wstępna służyła wstępnej analizie klientów biura, ich oczekiwań w stosunku do biura i zadowolenia z działalności biura. Przeprowadzona została ona wśród 30 klientów biura (z czego 15 osób to kobiety i 15 osób mężczyźni, większość w grupie badanych to osoby w wieku 26-30 lat (37%), 31-40 lat (20%) oraz 41-50 lat (17%), w 43% to mieszkańcy miasteczek poniżej 20 000 mieszkańców, a 47% to mieszkańcy miast od 20 000-40 000 mieszkańców i wsi.

W badanej grupie ponad połowa osób korzysta z usług biura na zasadzie stałego zlecenia (53%), pozostali korzystają z pomocy pod koniec roku obrachunkowego (27%) lub gdy mają jakiś problem (20%).

Większość określa poziom fachowości jako bardzo wysoki (7%) lub wysoki (57%) pozostali jako średni (37%). Są zadowoleni z terminowego realizowania zleceń (60% ankietowanych) i z obsługi biura (40% – tak, 57% raczej tak, 3% czasami), rzadko wskazując na wynikłe w trakcie współpracy problemy. Aż 93% osób z badanej grupie deklaruje, że nadal będzie korzystało z usług biura (50% – tak, 43% raczej tak). Jedynie 7 % nie ma określonego zdania w tej kwestii.

Na podstawie powyższej ankiety sporządzona została ankieta właściwa. Podobnie jak ankieta wstępna przeprowadzona była wśród 30 klientów biura. W ankiecie wzięło udział 12 kobiet (40% badanych) i 18 mężczyzn (60% badanych). Wiek w grupie badanej to 7% w przedziale wiekowym 20-25 lat, 20% w przedziale 26-30 lat, podobna ilość w przedziale 31-40 lat, 47% w przedziale 41-50 lat oraz 7% w przedziale powyżej 51 lat. Wykształcenie badanej grupy to w 17% wykształcenie zawodowe, w 53% średnie i w 30% wyższe.

Głównym problemem badawczym, który miał być rozwiązany za pomocą ankiety było pytanie o poziom realizacji celów Biura Obrachunkowego „Alfa”.

Reklamy